TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0099 Nyomtatás


A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz” – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat keretében Dombóvár Város Könyvtára „A papírszínháztól a MANDA-pontig - kompetenciafejlesztő programok és szolgáltatások a dombóvári kistérség könyvtáraiban” projektje támogatást nyert.


A projekt konzorciumban valósul meg.


Azonosító szám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0099

A támogatás összege: 14.281.817 Ft

A projekt megvalósításának ideje: 2013. 10. 01 – 2014. 09.30.

Kedvezményezett:

Dombóvár Város Könyvtára – 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás – 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.


A projekt célja kettős: egyrészt a közoktatásban részt vevő könyvtárhasználói csoportok szövegértési és digitális kompetenciáinak fejlesztése, másrészt a könyvtárak szolgáltatási színvonalának növelése az ehhez szükséges technikai fejlesztések révén.


A projekt hosszú távú céljai: a könyvtárhasználók számának növelése, a közoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok erősítése és állandóvá tétele a projektben vállalt tanfolyamok megszervezése, illetve lebonyolítása révén, a könyvtárak elektronikus szolgáltatásainak széles körben történő nyújtása és ismertté tétele.


A szövegértési és digitális kompetencia-fejlesztési tanfolyamok közvetett célja a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése olyan célcsoportok bevonásával, akik ilyen módon találkoznak első ízben vagy meghatározott ideig rendszeresen a könyvtárral.


A pályázat célzottan támogatja a hátrányos helyzetű csoportok (alacsony végzettségűek, munkanélküliek, tartósan inaktívak, migráns felnőttek) bevonását.

 


„Szövegelő” – beszéd- és szövegértést fejlesztő foglalkozássorozat Dombóvár Város Könyvtárában Korpádi Andrea vezetésével


Az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában az oktatás és a nevelés egyik legfontosabb célja a sikeres anyanyelvi kommunikáció megalapozásához szükséges képességek kialakítása és fejlesztése. A nyelvi és kommunikációs képességek meghatározó módon befolyásolják a gyermek iskolai, majd későbbi érvényesülését, sikerességét, elégedettségét és önbecsülését.


Az országos mérések bizonyítják, hogy a tanulók jelentős hányada nem érti az olvasott szöveget, problémát jelent számukra a szöveg összefüggéseinek, tartalmi lényegének megállapítása, a szövegből következtetések levonása.

Sok esetben ennek hátterében a beszédfeldolgozás nehézségei, az adott életkorban elvárt szinthez képest a beszédészlelési, megértési mechanizmusok elmaradása áll.


Ezeknek a területeknek a fejlesztése volt a célja annak a 10 alkalomból álló foglalkozássorozatnak, melyet a TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolájának tanulói számára szerveztünk. A foglalkozásokra a könyvtárban került sor 2014. március 14-től heti 1 alkalommal, melyekre két 8 fős csoportot alakítottunk 1-2. és 3-4. osztályos kisiskolásokból.


A foglalkozások feladatáúl tűztük ki a szövegértési problémák csökkentését, a gyerekek szóbeli szövegértésének fejlesztését, az olvasott szöveg megértésének előkészítését, megalapozását, a beszédprecepciós és beszédprodukciós képességek fejlesztését.

 

Fontos szempont volt mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése sok-sok játékos gyakorlaton keresztül. Kisebbeknél nagyobb hangsúlyt kapott a szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, míg a nagyobbaknál előkerültek a tréfás történetek, közmondások is.


Miután a kommunikációs készségek mélyen beágyazódnak a személyiség egészébe, így a kommunikációs képességek fejlesztése a gyermekek számára egyben személyiségfejlesztést is jelentett, az anyanyelvi játékokon keresztül sikerült jobban megismerniük önmagukat, társaikat is.


 

„Papírszínház” – egy varázslatos doboz – előadás Dombóvár Város Könyvtárában


A Japánból eredő és igen népszerű papírszínház, a kamishibai a mesekönyveket mintegy színházzá alakítja.

E technika segítségével mindenki által jól láthatóvá válnak a képek, a figyelem egyszerre tud az illusztrációkra és a mese szövegére irányulni, a mesélő pedig a lapok hátulján olvasható szöveget kellő hatással tudja előadni közönségének.

Legfontosabb sajátossága, hogy képes a gyerekek figyelmét maximálisan fókuszálni.

A mesék hallgatása, a kamishibai előadása közösség formáló erővel bír, a hallgatóság aktív figyelemmel kíséri a képekkel alátámasztott történetet, megpróbálja előre vetíteni képzeletében a történet következő elemét, a hiányzó leíró részeket pedig képzeletével egészíti ki.

Segít, hogy a sokszor nem, vagy nem megfelelő módon működő a verbális kommunikáció egy másik csatornán keresztül kapjon támogatást, segít a figyelem fókuszálásában.

A Margaréta Református Óvoda és a Bezerédj Amália Óvoda közreműködésével 6 nyolc fős csoportot alakítottunk ki. Mindegyik csoport 10 papírszínház előadáson vett részt. A meséket a klasszikus Grimm meséktől a kortárs mesékig válogattuk össze.

A foglalkozások fő célja a szövegértés fejlesztése, előzetes tudásszint felmérés után az ismeretlen kifejezések elsajátítása, készség szinten történő használata volt. A foglalkozások során a bevezető varázsige segítségével, a gyerekek képzeletvilága kitágult, és a fadobozban lévő illusztrációkon át a mesék világa megelevenedett.

 


„Tündérkert” Zeneovi Deli Orsi vezetésével Dombóvár Város Könyvtárában


Köztudott a zene jótékony hatása. A zenetanulás még most is tartja népszerűségét, ha nem is mindenki, de sokan járnak koncertekre, és a táncházak ideje is kezd visszatérni. Bár nem tudatosan tesszük mindezt, de érdemes tudni, hogy mik is azok a jótékony hatások! A zene felszabadít, eltemetett érzéseket ébreszt fel, amit segít is feloldani. Pozitívan hat a vegetatív idegrendszerre, non-verbális kommunikációt fejleszti, nyugtat és még számos kedvező hatása van.


A dombóvári Szivárvány Óvoda közreműködésével két 8 fős csoportot alakítottunk ki a nagycsoportos gyerekek közül. 2014. március 12-től, heti 1 alkalommal találkoztunk, ahol a zenén, játékon keresztül ismerkedtünk jeles napokkal, állatokkal, természettel és önmagunkkal.


Főleg magyar népdalokra, mondókákra és versekre támaszkodtak a foglalkozások, hiszen a magyar népmeséken keresztül ezek állnak a legközelebb a gyermekek lelkivilágához.


A legfontosabb alapelveink, a kommunikációfejlesztés, szókincsbővítés és személyiségfejlesztés volt. A 10 találkozás alatt a gyerekek egyre nyitottabbak, a zene által felszabadultabbak és a csoportépítő játékoknak köszönhetően, pedig egyre összetartóbbak, empatikusabbak lettek egymással szemben.


 

Ó, azok a csodálatos állatok!


 

Telegdi Ágnes természetfotós, Aranykönyv díjas meseíró, interaktív, vetítéssel egybekötött előadásán vettek részt a Szent Orsolya Iskolaközpont és a Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 2015. január 23-án a könyvtárban.

 

Az írónő a gyermekek és a természet nagy rajongója, ezért mesekönyveket ír gyermekeknek, főként állatokról.. A rendhagyó környezetórán Telegdi Ágnes elmondta, hogy történeteihez a fényképeket saját maga készíti.


Az egy órás előadás során, mely a gyermekek egyszerű nyelvén hangzott el, az írónő fényképeket vetített és történeteket mesélt állatokról, a postaládájába beköltöző cinege család érdekes mindennapjairól, gólyáról, mókusról, sündisznóról, vidráról, közben bevonva a gyerekeket az előadásba.Projektzáró rendezvény


2015. január 31.

 

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz” – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat keretében Dombóvár Város Könyvtára „A papírszínháztól a MANDA-pontig - kompetenciafejlesztő programok és szolgáltatások a dombóvári kistérség könyvtáraiban” projektje lezárult.

 

A projekt konzorciumban valósul meg.

 

Azonosító szám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0099

A támogatás összege: 14.281.817 Ft

A projekt megvalósításának ideje: 2013. 10. 01. – 2015. 01. 31.

Kedvezményezett:   

Dombóvár Város Könyvtára – 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás – 7200 Dombóvár,    Bezerédj u. 14.

 

A projekt célja kettős: egyrészt a közoktatásban részt vevő könyvtárhasználói csoportok szövegértési és digitális kompetenciáinak fejlesztése, másrészt a könyvtárak szolgáltatási színvonalának növelése az ehhez szükséges technikai fejlesztések révén.

 

A projekt hosszú távú céljai: a könyvtárhasználók számának növelése, a közoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok erősítése és állandóvá tétele a projektben vállalt tanfolyamok megszervezése, illetve lebonyolítása révén, a könyvtárak elektronikus szolgáltatásainak széles körben történő nyújtása és ismertté tétele.

 

A szövegértési és digitális kompetencia-fejlesztési tanfolyamok közvetett célja a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése olyan célcsoportok bevonásával, akik ilyen módon találkoznak első ízben vagy meghatározott ideig rendszeresen a könyvtárral

 

A pályázat célzottan támogatja a hátrányos helyzetű csoportok (alacsony végzettségűek, munkanélküliek, tartósan inaktívak, migráns felnőttek) bevonását.

 

A projektzáró megrendezésére 2015. január 31-én 11 órakor került sor. Az Aranykapu koncerten Töreky Zsuzsi, Kiss Krisztián és Lőrincz Tamás előadásában magyar gyermekdalokat, népdalokat, mondókákat, verseket tanulhattak a gyermekek.