Könyvtárhasználati Szabályzat Nyomtatás

Érvényes: 2012. június 1-jétől

 

Az 1997. évi CXL. törvény szabályozza a könyvtárhasználat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit.

A Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat kiterjed a Városi Könyvtár (7200 Dombóvár Hunyadi tér 25.) és a Szőlőhegyi Közösségi Házban működő Internetes Könyvtár (7200 Dombóvár Gárdonyi u. 16.)

A Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár.

A Városi Könyvtár honlapjának címe: www.vkd.hu

A honlap tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről, a mozgókönyvtári szolgáltató helyekről, valamint elérhető rajta a könyvtár webkatalógusa.

 

A könyvtárhasználót megillető szolgáltatások:

 

A) INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK

 

 • A könyvtár látogatása
 • A dokumentumok helyben használata
 • Az állományfeltáró eszközök használata
 • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól


B) TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK

 

A könyvtár bármely dokumentumának kölcsönzése beiratkozáshoz, valamint a könyvtárhasználati szabályzatban rögzítettek elfogadásához kötött.


Beiratkozás

 • A beiratkozáshoz belépési nyilatkozatot kell kitölteni.
 • A beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érvényes személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja az alábbi adatait: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi vagy diákigazolványának száma.
 • Az elérhetőség miatt a könyvtár kéri még a beiratkozó telefonszámát vagy e-mail címét, ezek megadása nem kötelező.
 • A 16 éven aluli olvasó beiratkozásakor jótállói nyilatkozat kitöltése kötelező.
 • A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
 • Az olvasó adatait a könyvtár számítógépes adatbázisban rögzíti.
 • A felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel.
 • Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki hatósági megkeresés kivételével, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.
 • A könyvtárhasználó olvasójegyet kap, amelyet a könyvtárhasználat alkalmával felmutatni köteles. A beiratkozáskor (ill. a tagság évente történő megújításakor) kapott olvasójegy ingyenes, azonban annak elvesztése, ill. megrongálódása esetén a könyvtár pótlási díjat számít fel.
 • A könyvtári tagság a beiratkozás napjától számított 365 napra érvényes..

 

DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSE

 

A dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó tudnivalók

Állomány neve

Kölcsönzési idő

(nap)

Hosszabbítások

száma

Késedelmi díj (Ft/nap)

Felnőtt- /

Hangoskönyvek

30

2

20

Gyerekkönyvek

30

2

20

Kéthetes könyvek

14

1

100

Gyorskönyv-tár

5

-

100

Kézikönyvek

Zárvatartási idő

alatt

-

100

CD/DVD-tár

7 nap

1

100

 

16 éven felüli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 10 db (könyv, hangoskönyv, CD/max.3db/, DVD/max.3db/)

16 éven aluli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 6 db könyv.

Képes hetilapokból 10 db kölcsönözhető egy hétre.

Diafilmek 30 napra kölcsönözhetők, egy alkalommal legfeljebb 6 darab.

A helytörténeti dokumentumok nem kölcsönözhetők.

Az olvasótermi kézikönyvek - a könyvtár zárvatartási ideje alatt – egyéni elbírálás alapján kölcsönözhetők.

A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot a megadott határidőre sértetlen állapotban visszahozni.

A lejárati határidőt a kölcsönzőnek kell figyelnie és szükség esetén kérni a hosszabbítást személyesen, telefonon (74/465-434, 20/559-97-47) vagy e-mailen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

A dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó szabályokat megsértő (késő) olvasókat a könyvtár levélben szólítja fel a dokumentumok visszahozatalára, a tartozás rendezésére. Ha az olvasó a többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó visszaszolgáltatni a kikölcsönzött dokumentumokat, a követelést a könyvtár bírósági úton érvényesíti.

 

Előjegyzés

 • Ha az olvasó olyan művet keres, amely megtalálható ugyan a könyvtár állományában, de az adott időpontban nem áll rendelkezésre kölcsönözhető példány (más olvasónál van kölcsönzés alatt) kérheti a keresett mű előjegyzését. Előjegyzett könyv kölcsönzési határideje nem hosszabbítható.
 • Az előjegyzett dokumentum könyvtárba való visszakerüléséről értesítés kérhető telefonon vagy e-mailen keresztül.
 • A könyvtár az előjegyzett dokumentumot az értesítést követően 3 napig tartja, majd más olvasó rendelkezésére bocsátja.


Könyvtárközi kölcsönzés

 

A könyvtár biztosítja beiratkozott olvasói részére az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer Szolgáltatásán keresztül az állományból hiányzó dokumentumok kölcsönzési lehetőségét.

 

DOKUMENTUMTÉRÍTÉS

 

Amennyiben az olvasó a kölcsönzött dokumentumot nem tudja visszaszolgáltatni, az elveszett dokumentumokat az alábbi módon pótolhatja:

 • A könyvpiacon kapható azonos kiadású vagy újszerű állapotú könyvvel.
 • Másolat, amennyiben az elveszett dokumentum a gyűjtemény szempontjából nélkülözhetetlen.

 

Pénzbeli térítés mértéke

 • 1994 előtt megjelent könyv esetében: a beszerzési ár 15-szöröse
 • 1994-2002 között megjelent könyv esetében: a beszerzési ár háromszorosa
 • 2002 után megjelent könyv esetében: a könyv beszerzési ára
 • Nem hagyományos dokumentumok (videokazetta, CD, DVD) elvesztése esetén: a dokumentum beszerzési ára.

 

INTERNET-TEREM


Szolgáltatások

 

 • Weboldalak látogatása
 • Elektronikus levelezés    
 • Letöltés adathordozóra
 • Szövegszerkesztés, táblázatkezelés
 • Szkennelés, nyomtatás
 • Fülhallgató, webkamera térítésmentes használata


Szabályok


 • Az internettermet a könyvtárba beiratkozott illetve regisztrált használók, a könyvtár nyitva tartási idejében vehetik igénybe.
 • A használati igényt a könyvtárosnak kell jelezni.
 • Tíz éven aluliak csak felnőtt felügyelete mellett, illetve tanítási idő alatt 16 éven aluliak kizárólag délután (13 órától) használhatják a számítógépeket.
 • Egy gépet egyidejűleg csak egy személy használhat. Ez alól kivételt indokolt esetben a könyvtáros engedélyezhet.
 • Közízlést sértő internetes oldalak látogatása tilos!
 • A számítógéphasználat nem sérthet hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti/károsíthatja a könyvtár számítógépes rendszerét.
 • A használó nem jogosult különböző szoftverek, alkalmazások telepítésére.
 • Nyomtatási igényt előre kell jelezni a könyvtárosnak.
 • A számítógép-használat befejeztével nem szükséges a gépek kikapcsolása, de az addig használt alkalmazásokat be kell zárni!
 • Tilos a számítógép beállításait megváltoztatni.
 • A működési hibákat a használó köteles jelezni a könyvtárosnak.
 • Elektronikus levelezésre kizárólag a számítógép beállításainak módosítása nélkül igénybe vehető levelezőprogramok használhatók.
 • A használók az internetteremben található technikai eszközökben (számítógép, szkenner, nyomtató) okozott esetleges károkért anyagi felelősséggel tartoznak.
 • Az internetterem használati szabályainak elfogadását a könyvtárhasználók beiratkozáskor, a látogatók regisztrációkor a belépési nyilatkozat aláírásával vállalják.
 • A fenti használati szabályokat megszegők az internetterem szolgáltatásait a továbbiakban meghatározott ideig nem vehetik igénybe.


C) EGYÉB TUDNIVALÓK

 

A könyvtárlátogatót az intézmény állományvédelmi és a statisztikai kötelezettségei miatt regisztrálni kell.


Ruhatár

 • A ruhatár díjmentes és kötelező.
 • Az értékek zárható szekrényekben helyezhetők el.
 • A táskákban és kabátokban hagyott értékekért a könyvtár nem vállal felelősséget.


Kártérítési kötelezettség

 • A könyvtárban található dokumentumok Dombóvár város vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.
 • A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait mindenki rendeltetés szerint köteles használni.
 • A dokumentumok nem rendeltetésszerű vagy elővigyázatlan használatából adódó károkat (megrongált, szennyeződött, hiányos dokumentum) a könyvtár megtérítteti az olvasóval.
 • Azt a használót, aki a könyvtárhasználati szabályokat nem tartja be, illetve szándékosan kárt okoz, a könyvtár vezetője kizárhatja a szolgáltatásokból, súlyosabb esetben eljárást kezdeményezhet ellene.


TILOS az intézményben

 • dohányozni
 • mobiltelefont használni (az előtér kivételével)
 • enni, inni
 • állatot behozni (segítő kutya kivételével)
 • hangoskodni vagy egyéb módon közösségi emberhez méltatlanul viselkedni.


Reklamáció

A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtár vezetőjéhez fordulhat.

 

 

DÍJSZABÁS

 

Beiratkozási díjak

 • 16-70 év közöttieknek                                                                          1400 Ft
  Kivéve:

  • diákoknak (16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők)            700 Ft
  • munkanélkülieknek (a munkaügyi központ által kiadott igazolással)            700 Ft

 

 • 16 éven aluliaknak                                                                                 ingyenes
 • 70 év felettieknek                                                                                  ingyenes
 • segítséggel élőknek                                                                               ingyenes

 

Szolgáltatási díjak:

 • Médiahasználat /16 éven felülieknek/                           100 Ft/dokumentum/7nap
 • A könyvtárközi kölcsönzés díja könyvenként                           700 Ft (postaköltség)
  A határidőn túl visszahozott könyvek késedelmi díja 1000 Ft/ könyv

 

Számítógéphasználat:

 • 1 óra                                                                                                          300 Ft
 • 45 perc                                                                                                       225 Ft
 • 30 perc                                                                                                       150 Ft
 • 15 perc                                                                                                         75 Ft
 • Nyomtatás                                                                                            30 Ft/oldal
 • Szkennelés                                                                                        100 Ft / oldal
 • Szövegbeírás                                                            2 Ft/karakter (szóközök nélkül)
 • email-küldés                                                                                             50 Ft/db


Faxküldés

 • belföldre                                  egy oldal 400 Ft, minden további oldal: 200 Ft
 • külföldre                                   egy oldal 800 Ft, minden további oldal: 400 Ft

 

Fénymásolás

 • A/4 1 oldal                                                                                        20 Ft
 • A/4 2 oldalas                                                                                     30 Ft
 • A/3 1 oldal                                                                                        30 Ft
 • A/3 2 oldalas                                                                                     40 Ft

 

Előjegyzett/könyvtárközi kéréssel kért könyv értesítési díja

 

 Késedelmi díjak

 •    Könyv/hangosköny                                                 20 Ft/nap/ dokumentum
 •    Kéthetes könyv                                                                        100 Ft/nap
 •    Kézikönyv                                                                                100 Ft/nap
 •    Gyorskönyv-tár                                                                          50 Ft/nap
 •    CD/DVD                                                                                   100 Ft/nap
 • Diafilm                                                                                          20 Ft/nap
 • Elveszet olvasójegy pótlása:                                                                 50 Ft