2020. január 26., vasárnap
Címlap Rólunk

Üdvözöljük a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény honlapján

Alternative content

Get Adobe Flash player

Könyvtárhasználati Szabályzat PDF Nyomtatás E-mail

Érvényes: 2012. június 1-jétől

 

Az 1997. évi CXL. törvény szabályozza a könyvtárhasználat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit.

A Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat kiterjed a Városi Könyvtár (7200 Dombóvár Hunyadi tér 25.) és a Szőlőhegyi Közösségi Házban működő Internetes Könyvtár (7200 Dombóvár Gárdonyi u. 16.)

A Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár.

A Városi Könyvtár honlapjának címe: www.vkd.hu

A honlap tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről, a mozgókönyvtári szolgáltató helyekről, valamint elérhető rajta a könyvtár webkatalógusa.

 

A könyvtárhasználót megillető szolgáltatások:

 

A) INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK

 

 • A könyvtár látogatása
 • A dokumentumok helyben használata
 • Az állományfeltáró eszközök használata
 • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól


B) TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK

 

A könyvtár bármely dokumentumának kölcsönzése beiratkozáshoz, valamint a könyvtárhasználati szabályzatban rögzítettek elfogadásához kötött.


Beiratkozás

 • A beiratkozáshoz belépési nyilatkozatot kell kitölteni.
 • A beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érvényes személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja az alábbi adatait: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi vagy diákigazolványának száma.
 • Az elérhetőség miatt a könyvtár kéri még a beiratkozó telefonszámát vagy e-mail címét, ezek megadása nem kötelező.
 • A 16 éven aluli olvasó beiratkozásakor jótállói nyilatkozat kitöltése kötelező.
 • A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
 • Az olvasó adatait a könyvtár számítógépes adatbázisban rögzíti.
 • A felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel.
 • Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki hatósági megkeresés kivételével, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.
 • A könyvtárhasználó olvasójegyet kap, amelyet a könyvtárhasználat alkalmával felmutatni köteles. A beiratkozáskor (ill. a tagság évente történő megújításakor) kapott olvasójegy ingyenes, azonban annak elvesztése, ill. megrongálódása esetén a könyvtár pótlási díjat számít fel.
 • A könyvtári tagság a beiratkozás napjától számított 365 napra érvényes..

 

DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSE

 

A dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó tudnivalók

Állomány neve

Kölcsönzési idő

(nap)

Hosszabbítások

száma

Késedelmi díj (Ft/nap)

Felnőtt- /

Hangoskönyvek

30

2

20

Gyerekkönyvek

30

2

20

Kéthetes könyvek

14

1

100

Gyorskönyv-tár

5

-

100

Kézikönyvek

Zárvatartási idő

alatt

-

100

CD/DVD-tár

7 nap

1

100

 

16 éven felüli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 10 db (könyv, hangoskönyv, CD/max.3db/, DVD/max.3db/)

16 éven aluli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 6 db könyv.

Képes hetilapokból 10 db kölcsönözhető egy hétre.

Diafilmek 30 napra kölcsönözhetők, egy alkalommal legfeljebb 6 darab.

A helytörténeti dokumentumok nem kölcsönözhetők.

Az olvasótermi kézikönyvek - a könyvtár zárvatartási ideje alatt – egyéni elbírálás alapján kölcsönözhetők.

A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot a megadott határidőre sértetlen állapotban visszahozni.

A lejárati határidőt a kölcsönzőnek kell figyelnie és szükség esetén kérni a hosszabbítást személyesen, telefonon (74/465-434, 20/559-97-47) vagy e-mailen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

A dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó szabályokat megsértő (késő) olvasókat a könyvtár levélben szólítja fel a dokumentumok visszahozatalára, a tartozás rendezésére. Ha az olvasó a többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó visszaszolgáltatni a kikölcsönzött dokumentumokat, a követelést a könyvtár bírósági úton érvényesíti.

 

Előjegyzés

 • Ha az olvasó olyan művet keres, amely megtalálható ugyan a könyvtár állományában, de az adott időpontban nem áll rendelkezésre kölcsönözhető példány (más olvasónál van kölcsönzés alatt) kérheti a keresett mű előjegyzését. Előjegyzett könyv kölcsönzési határideje nem hosszabbítható.
 • Az előjegyzett dokumentum könyvtárba való visszakerüléséről értesítés kérhető telefonon vagy e-mailen keresztül.
 • A könyvtár az előjegyzett dokumentumot az értesítést követően 3 napig tartja, majd más olvasó rendelkezésére bocsátja.


Könyvtárközi kölcsönzés

 

A könyvtár biztosítja beiratkozott olvasói részére az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer Szolgáltatásán keresztül az állományból hiányzó dokumentumok kölcsönzési lehetőségét.

 

DOKUMENTUMTÉRÍTÉS

 

Amennyiben az olvasó a kölcsönzött dokumentumot nem tudja visszaszolgáltatni, az elveszett dokumentumokat az alábbi módon pótolhatja:

 • A könyvpiacon kapható azonos kiadású vagy újszerű állapotú könyvvel.
 • Másolat, amennyiben az elveszett dokumentum a gyűjtemény szempontjából nélkülözhetetlen.

 

Pénzbeli térítés mértéke

 • 1994 előtt megjelent könyv esetében: a beszerzési ár 15-szöröse
 • 1994-2002 között megjelent könyv esetében: a beszerzési ár háromszorosa
 • 2002 után megjelent könyv esetében: a könyv beszerzési ára
 • Nem hagyományos dokumentumok (videokazetta, CD, DVD) elvesztése esetén: a dokumentum beszerzési ára.

 

INTERNET-TEREM


Szolgáltatások

 

 • Weboldalak látogatása
 • Elektronikus levelezés    
 • Letöltés adathordozóra
 • Szövegszerkesztés, táblázatkezelés
 • Szkennelés, nyomtatás
 • Fülhallgató, webkamera térítésmentes használata


Szabályok


 • Az internettermet a könyvtárba beiratkozott illetve regisztrált használók, a könyvtár nyitva tartási idejében vehetik igénybe.
 • A használati igényt a könyvtárosnak kell jelezni.
 • Tíz éven aluliak csak felnőtt felügyelete mellett, illetve tanítási idő alatt 16 éven aluliak kizárólag délután (13 órától) használhatják a számítógépeket.
 • Egy gépet egyidejűleg csak egy személy használhat. Ez alól kivételt indokolt esetben a könyvtáros engedélyezhet.
 • Közízlést sértő internetes oldalak látogatása tilos!
 • A számítógéphasználat nem sérthet hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti/károsíthatja a könyvtár számítógépes rendszerét.
 • A használó nem jogosult különböző szoftverek, alkalmazások telepítésére.
 • Nyomtatási igényt előre kell jelezni a könyvtárosnak.
 • A számítógép-használat befejeztével nem szükséges a gépek kikapcsolása, de az addig használt alkalmazásokat be kell zárni!
 • Tilos a számítógép beállításait megváltoztatni.
 • A működési hibákat a használó köteles jelezni a könyvtárosnak.
 • Elektronikus levelezésre kizárólag a számítógép beállításainak módosítása nélkül igénybe vehető levelezőprogramok használhatók.
 • A használók az internetteremben található technikai eszközökben (számítógép, szkenner, nyomtató) okozott esetleges károkért anyagi felelősséggel tartoznak.
 • Az internetterem használati szabályainak elfogadását a könyvtárhasználók beiratkozáskor, a látogatók regisztrációkor a belépési nyilatkozat aláírásával vállalják.
 • A fenti használati szabályokat megszegők az internetterem szolgáltatásait a továbbiakban meghatározott ideig nem vehetik igénybe.


C) EGYÉB TUDNIVALÓK

 

A könyvtárlátogatót az intézmény állományvédelmi és a statisztikai kötelezettségei miatt regisztrálni kell.


Ruhatár

 • A ruhatár díjmentes és kötelező.
 • Az értékek zárható szekrényekben helyezhetők el.
 • A táskákban és kabátokban hagyott értékekért a könyvtár nem vállal felelősséget.


Kártérítési kötelezettség

 • A könyvtárban található dokumentumok Dombóvár város vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.
 • A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait mindenki rendeltetés szerint köteles használni.
 • A dokumentumok nem rendeltetésszerű vagy elővigyázatlan használatából adódó károkat (megrongált, szennyeződött, hiányos dokumentum) a könyvtár megtérítteti az olvasóval.
 • Azt a használót, aki a könyvtárhasználati szabályokat nem tartja be, illetve szándékosan kárt okoz, a könyvtár vezetője kizárhatja a szolgáltatásokból, súlyosabb esetben eljárást kezdeményezhet ellene.


TILOS az intézményben

 • dohányozni
 • mobiltelefont használni (az előtér kivételével)
 • enni, inni
 • állatot behozni (segítő kutya kivételével)
 • hangoskodni vagy egyéb módon közösségi emberhez méltatlanul viselkedni.


Reklamáció

A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtár vezetőjéhez fordulhat.

 

 

DÍJSZABÁS

 

Beiratkozási díjak

 • 16-70 év közöttieknek                                                                          1400 Ft
  Kivéve:

  • diákoknak (16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők)            700 Ft
  • munkanélkülieknek (a munkaügyi központ által kiadott igazolással)            700 Ft

 

 • 16 éven aluliaknak                                                                                 ingyenes
 • 70 év felettieknek                                                                                  ingyenes
 • segítséggel élőknek                                                                               ingyenes

 

Szolgáltatási díjak:

 • Médiahasználat /16 éven felülieknek/                           100 Ft/dokumentum/7nap
 • A könyvtárközi kölcsönzés díja könyvenként                           700 Ft (postaköltség)
  A határidőn túl visszahozott könyvek késedelmi díja 1000 Ft/ könyv

 

Számítógéphasználat:

 • 1 óra                                                                                                          300 Ft
 • 45 perc                                                                                                       225 Ft
 • 30 perc                                                                                                       150 Ft
 • 15 perc                                                                                                         75 Ft
 • Nyomtatás                                                                                            30 Ft/oldal
 • Szkennelés                                                                                        100 Ft / oldal
 • Szövegbeírás                                                            2 Ft/karakter (szóközök nélkül)
 • email-küldés                                                                                             50 Ft/db


Faxküldés

 • belföldre                                  egy oldal 400 Ft, minden további oldal: 200 Ft
 • külföldre                                   egy oldal 800 Ft, minden további oldal: 400 Ft

 

Fénymásolás

 • A/4 1 oldal                                                                                        20 Ft
 • A/4 2 oldalas                                                                                     30 Ft
 • A/3 1 oldal                                                                                        30 Ft
 • A/3 2 oldalas                                                                                     40 Ft

 

Előjegyzett/könyvtárközi kéréssel kért könyv értesítési díja

 

 Késedelmi díjak

 •    Könyv/hangosköny                                                 20 Ft/nap/ dokumentum
 •    Kéthetes könyv                                                                        100 Ft/nap
 •    Kézikönyv                                                                                100 Ft/nap
 •    Gyorskönyv-tár                                                                          50 Ft/nap
 •    CD/DVD                                                                                   100 Ft/nap
 • Diafilm                                                                                          20 Ft/nap
 • Elveszet olvasójegy pótlása:                                                                 50 Ft
 
Címlap Rólunk

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.