Beiratkozás Nyomtatás


A beiratkozáshoz belépési nyilatkozatot kell kitölteni.

 

A beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érvényes személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja az alábbi adatait: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi vagy diákigazolványának száma. Az elérhetőség miatt a könyvtár kéri még a beiratkozó telefonszámát vagy e-mail

címét, ezek megadása nem kötelező.

 

A 16 éven aluli olvasó beiratkozásakor jótállói nyilatkozat kitöltése kötelező.

 

A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. Az olvasó adatait a könyvtár számítógépes adatbázisban rögzíti. A felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére - a hatósági megkeresés kivételével - nem adhatja ki, ill. nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

 

A könyvtárhasználó olvasójegyet kap, amelyet a könyvtárhasználat alkalmával felmutatni köteles. A beiratkozáskor (ill. a tagság évente történő megújításakor) kapott olvasójegy ingyenes, azonban annak elvesztése, ill. megrongálódása esetén a könyvtár pótlási díjat számít fel.

 

A könyvtári tagság a beiratkozás napjától számított 365 napra érvényes.

 

Beiratkozási díjak

  • 16-70 év közöttieknek                                                                          1400 Ft
    Kivéve:

    • diákoknak (16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők)            700 Ft
    • munkanélkülieknek (a munkaügyi központ által kiadott igazolással)            700 Ft

 

  • 16 éven aluliaknak                                                                                 ingyenes
  • 70 év felettieknek                                                                                  ingyenes
  • segítséggel élőknek                                                                               ingyenes