Egyéb Tudnivalók Nyomtatás

 

A könyvtárlátogatóknak az intézmény állományvédelmi és a statisztikai kötelezettségei miatt regisztráltatni kell magukat.

Ruhatár

- A könyvtárlátogatók számára a ruhatár díjmentes és kötelező.

- Az értékek a ruhatárban található zárható szekrényekben helyezhetők el.

- A táskákban és kabátokban hagyott értékekért felelősséget a könyvtár nem vállal.

 

Kártérítési kötelezettség:

- A könyvtárba beszerzett dokumentumok Dombóvár város vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.

- A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni.

- A dokumentumok nem rendeltetésszerű használatából adódó károkat (szakadt, piszkos, hiányos dokumentum) a könyvtár megtérítteti az olvasóval.

- Azt az olvasót, aki a könyvtárhasználati szabályokat nem tartja be, illetve szándékosan kárt okoz a könyvekben, a könyvtár vezetője kizárhatja a szolgáltatásokból, súlyosabb esetben eljárást kezdeményezhet.

 

TILOS az intézményben

- dohányozni

- mobiltelefont használni (használata az előtérben engedélyezett)

- enni, inni

- állatot behozni, kivéve segítő kutya

- hangoskodni, közösségi emberhez méltatlanul viselkedni.

 

Reklamáció:

- A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtár vezetőjéhez fordulhat.